web analytics

הורוסקופ חודשי

הורוסקופ חודשיהורוסקופ חודשי זו תחזית כללית המתייחסת באופן ספציפי לחודש מסוים. תחזית אסטרולוגית חודשית נוצרת בעזרת מפה אסטרולוגית אותם יוצרים הכוכבים סביב השמש. האמונה נוצרה בעזרת הירח אשר משפיע על הגאות והשפל ומכאן נוצרה החשיבה שגם לשמש יש השפעה ישירה על חיינו. חשוב לציין כי לאסטרולוגיה אין שום בסיס מדעי. דבר נוסף מאוד חשוב הוא שהמידע שנמסר לנו על ידי  הורוסקופ חודשי הוא אך ורק מידע על קצה המזלג האמור לתת לנו כיוון בה אנו צריכים להתמקד בחודש הקרוב והוא אינו מוסר לנו עובדות על דברים לכן חייבים תמיד לזכור כי אנו אדונים לגורלנו ומטרת הורוסקופ חודשי הוא לכוון אותנו להחלטות נכונות יותר.


תחזית זו, בניגוד לאחרות, נפרשת על גבי חודש שלם ולכן תזוזת הכוכבים מאוד משמעותית. כמעט כל תחזית תהיה שונה מקודמתה שכן הכוכבים זזים רבות במהלך חודש שלם. באתר ניתן למצוא תחזית כזאת אשר תוכל לתת לכם את כל הטיפים הנכונים לחודש הקרוב. תחזית זו מתאימה לאנשים הרוצים לעקוב באופן כללי ולוא דווקא להתמקד באופן שבועי או יום יומי.


הורסקופ מסוג זה ייתן לכם בדרך כלל אינפורמציה כללית לגבי אותו החודש ולאחר מכן יפרט אותן לפי, קריירה וכספים, בריאות וחליי אהבה. בתוך הפירוט תוכלו לקבל יותר פרטים אשר תארו לכם באינפורמציה הכללית. בעזרת המיקוד תוכלו לדעת למה לצפות באותו החודש.


7,435 views גולשים צפו בעמוד זה