אהבה ישנה חדשה

אהבה ישנה חדשהלפני המון שנים לפני שנבראו כל האנשים, היה רק אחד בעולם אחד שהוא רבים, ובחילוף האותיות במספרים במקום אחד את המילה – אהבה מקבלים, וכל יעודנו בזה העולם הוא למצוא את אותה אהבה ועל כך אמר דוד “גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי” הגם שאלך לחפש תענוגות גוף למיניהם הם על דרך השיכור המחפש שכרות לעצמו בכדי להפיג את הכאב שבו, וכך מתנהלים חיינו שלא במודע, וכל מה שאנו עושים, זה רק בכדי להפיג את הכאב שבליבנו את הצער שיש בנו לאותה אהבה שאבדה לה גם מזיכרוננו.


אהבה פירושה השלמה רוחנית לאדם ולא גשמית, בכל דבר בעולם ישנו גבול, אשר הוא שומר שלא יתקלקל אותו הדבר, שינה, אכילה, שתייה..ועל זה הדרך, הם דברים טובים לאדם, אך ללא גבול הם יהפכו במהירות למוות.
הדבר ברור ומוסכם, אי אפשר לשום דבר להיות ללא גבול, גם בדברים רוחניים צריך גבול למשמרת, תפילה ללא גבול היא בבחינת ריבוי אור וריבוי השמן יכבה את הפתילה, אם כן מהו הגבול של אהבה ? היופי שבדבר הוא זה שהגבול של אהבה היא אהבה בעצמה, הווי אומר שלא תעשה דבר מה נגד האהבה.
הדבר היחיד שהגבול שלו זה הוא בעצמו, היא אהבה.
אהבה ביהדות.
שלושה עשר מידותיו של אלוהים הם מידות של אהבה שכן שלושה עשר עולה בגימטרייא למילה אהבה, ואלו הן י”ג המידות בסדר זה:


א.הויה
ב.הויה
ג.אל
ד.רחום
ה.וחנון
ו.ארך אפים
ז.ורב חסד
ח.ואמת
ט.נוצר חסד לאלפים
י.נושא עוון
י”א.ופשע
י”ב.וחטאה
י”ג.ונקה
כל השירים קודש ואילו על שיר השירים נאמר קודש קודשים הסיבה הפשוטה לכך היא כמובן אהבה. עוד אמרו חז”ל העושה תשובה מאהבה העוונות נהפכים לו לזכויות וכן היהדות מלאה בשבחים על מעלת הערך אהבה, שכן נשאל רבי ר’ עקיבא וענה “כל התורה על רגל אחת” וכיוצא באלה..
כמה פעמים מופיעה המילה אהבה בתורה ?
שלושה עשר כמניין אהבה.


4,075 views גולשים צפו בעמוד זה