אבן טובה מאירה מעצמה

אבן טובה מאירה מעצמהעל צמד המילים “צהר תעשה לתיבה” יש אומרים צהר פרושו חלון ויש אומרים צהר פרושו אבן טובה, מכאן רבי נחמן המשיך עם זה לאני הפרטי של כל אחד ואחת מאיתנו.
המציאות היום יומית גורמת לרובנו להתנהל בחיים בבחינה של “חלון” יש אור בחוץ יש אור בבית, חשוך בחוץ חשוך בבית, השמחה האמונה החיים שלנו במלואם מושפעים מהאור החיצוני שמגיע דרך החלון, יש כסף לנופש יש אור, אין כסף לתשלום החשמל יש חושך, נמצא ששם בני חורין לא נקרא עלינו מאחר ואנו תלויים תמידית בקבלה לכן המושג חלון הוא המתאים לנו, לא נותן אור מעצמו אלא רק מה שיקבל מן השמש.


לעומת זאת אבן טובה מאירה מעצמה ללא תלות באור שיעבור דרכה, זה המושג מתאים לבני חורין ולשם אני משוכנע שכולם נרצה להגיע, לשמחה לאמונה לחוזק רוחני איתן שאף רוח לא תוכל לעקרו ממקומו, ללא דאגות וללא האפשרות של סיבה כל שהיא שאורבת לנו בתיבת הדואר לשלול את חירותנו, יש דרך להגיע לשערי גן העדן הנכסף, בכדי לעבור את להט החרב המתהפכת וללגום ממעין החיים צריכים אנו לעבור בשבילי מבוכה רבים, ונכון הדבר שבדרך הולכים לאיבוד לפני שמגיעים.
שם הקוד הוא אמת, כאשר מידת האמת לא נמצאת בשלמותה מיד מקומנו בחלון וכאשר האמת תהיה אמת לאמיתה זו היא מקומה של האבן טובה.
לכן כאשר אדם נמצא במצוקה ומבקש דברי נחמה רק דיבור של אמת לאמיתה יוכל להחיות את נפשו כמו מים קרים על נפש עייפה, מצב החלון הינו מצב של תלות ללא הפסקה, תלות גם בדיבורים שילחשו על אוזנינו אנשים קרובים, והוא הדבר בכל ממש בבריאות, חיי חברה, ממון ופרנסה.


לעומתה אבן טובה נמצאת במקום כל כך גבוה של אמת ולכן לא תצטרך אור מבחוץ ולא דברי נחמה, אלא היא תביא זאת מתוך עצמה עד אין סוף, לדבוק במידת האמת פרושה לדבוק במי שאמר והיה העולם בדרכך שלך.
והדבר ברור ומי ששכל נכון במוחו יראה דברים אלו חיים על עצמו ועל סביבתו. וזה שאמר דוד המלך בספר התהילים “בצר הרחבת לי” מאחר ונכלל במידת האמת וזכה לשם אבן טובה אזי בצר במקום הצר הרחבת לי ומה שיקרא העולם בצר אזי לי הרחבת מאחר ונכללת בי ואין מקום בצר לא לך ולא לי.
ומכאן יש המון שמות לאותה הגברת שרק מחליפה את האדרת, אהבה שתלויה בדבר שמה הנוסף הוא חלון התלוי בדבר, לעומתה אבן טובה שאינה תלויה, היא האהבה הנכספת והמושלמת הקרויה אהבה שאינה תלויה בדבר.


3,492 views גולשים צפו בעמוד זה